Vårmöte 2012 och sommarmöte 2012
Skrivet av Ken Larsson   
2012-03-08 kl. 21:28

Kallelse till Vårmöte

Tid: Torsdagen den 22 mars 2012, kl 18.00

Plats: Storkyrkans Församlingssal, Själagårdsgatan 13, Gamla Stan

och till Sommarmöte

Tid: Söndagen den 5 augusti 2012, kl 12.30

Plats: Capellagården, Vickleby (utanför huvudbyggnaden)

 

Föredragningslista Vårmötet

1  Mötet öppnas

2  Val av ordförande och sekreterare för mötet

3  Val av justeringsmän

4  Års- och förvaltningsberättelse för 2011

5  Revisionsberättelse

6  Frågan om ansvarsfrihet

8  Val av förslagskommitté för Ölandsklubbens Stora Pris

9  Inval av nya medlemmar

10 Förslag till val av hedersledamöter

11 Förslag till utskick via mail i stället för brev

12 Sommarträffen

13 Bidrag ur Ölandsfonden och Falks fond

14 Övriga frågor

15 Mötet avslutas

 

Mötet inleds med förhandlingar. Därefter vidtar utdelning av Ölandsklubbens Stora Pris 2011 till årets pristagare Per Crantz. Mötet avslutas som vanligt med kroppkaksmiddag.

Anmälan sker genom insättning av 150 kr/person på Ölandsklubbens plusgiro 1234-4. Inbetalningen ska vara klubben tillhanda senast fredagen den 16 mars. Vid betalning, ange namn och ”Vårmöte”.

OBS! Lokalen rymmer ett visst antal personer, vilket innebär att vi tyvärr kan tvingas begränsa antalet deltagare. Om du anmält dig, men av någon anledning får förhinder, anmäl detta snarast.  Endast de som betalat in avgiften kan räkna med att delta i kroppkaksmiddagen.

 

Sommarmötet blir söndagen den 5 augusti med samling kl 12.30. Medtag picknickkorg!

Anmälan görs genom inbetalning av 50 kr, enligt kontonummer ovan, senast den 15 juli. Vid betalning, ange namn och ”Sommarmöte”.

 

Årsredovisning 2011 i sammandrag finns under rubriken aktuellt,

 

Senast uppdaterad 2012-03-08 kl. 21:41
 
VÄLKOMMEN TILL ÖLANDSKLUBBENS HEMSIDA
Skrivet av CL   
2011-01-20 kl. 10:14

Under respektive flik till vänster kan information hämtas genom att "klicka" sig vidare.  Öppna gärna fliken Aktuellt, där "nyheter" läggs in. Inloggning med användarnamn och lösenord är endast avsedd för hemsidans ansvariga.

Ölandsklubben i Stockholm har tre sammankomster per år. Ett vårmöte och ett höstmöte är förlagt till Stockholm. En sommarträff äger rum på Öland den första helgen i augusti. Nya medlemmar väljs in i klubben efter förslag från medlem till styrelsen. Det går också bra att kontakta klubbens sekreterare direkt!

ÅR 2012 innbär förändringar i styrelsen sammansättning, se under fliken Aktuellt. 

Björn Forssell efterträder nu mig som klubbens ordförande. Det har varit en ära att under så många år fått förtroendet att vara klubbens ordförande och därmed en länk i dess 90-åriga tillvaro. Jag vill tacka för alla fina och positiva kontakter som jag fått med så många klubbmedlemmar. Stort tack också för alla trevliga sammankomster med förhandlingar och sedan kroppkaksmiddag på Själagårdsgatan i Stockholm varje vår och höst, liksom för sommarmötena på olika platser på Öland, för resan i Linnés spår och nu senast jubiléet i Borgholm. Slutligen många, många tack till samtliga styrelsemedlemmar under åren!!! Vi har alltid haft så gemytliga, kreativa - och långa - styrelsemöten i bästa samförstånd hemma hos varandra.   Catharina

Efterlyses: till klubbens arkiv vissa utgåvor av Acta Oelandica . Se under fliken "Om Ölandsklubben" !

Senast uppdaterad 2012-03-06 kl. 10:36
 
STORA PRISET 2011
Skrivet av Catharina Lindencrona   
2010-12-03 kl. 12:58

Ölandsklubbens Stora Pris på 25000 kronor har tilldelats Per (Pelle) Crantz.  

Motiveringen kan läsas under fliken Fonder & Stora Priset.

Senast uppdaterad 2012-02-29 kl. 16:24