REGLER FÖR ÖLANDSKLUBBENS STORA PRIS PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av CL   
2010-03-12 kl. 13:56

 

Antagna 4 april 1990, 19 mars 2009


§ 1 Ölandsklubbens i Stockholm Stora Pris tilldelas person som är eller

varit mantalsskriven på Öland och som uträttat något av stor

betydelse för Öland i enlighet med klubbens anda.

 

§ 2 Pristagare och prissumma fastställs av höstmötet på förslag av styrelsen.

Beloppet ska tas från Ölandsfondens avkastning.

 

§ 3 Priset utdelas årligen. Klubben äger dock rätt att avstå från utdelning

om lämplig pristagare ej kunnat utses eller om fondavkastningen

avses att användas på annat sätt.

 

§ 4 Pristagare föreslås av en jury bestående av tre personer som alla

ska vara medlemmar i Ölandsklubben i Stockholm. En av dessa ska

vara styrelsens representant och tillika ordförande i juryn.

En av juryns medlemmar ska vara bosatt på Öland.

 

§ 5 Juryns medlemmar utses vid vårmötet på förslag av styrelsen.

 

§ 6 Juryn ska senast den 15 september varje år till styrelsen ha inlämnat sitt

förslag till pristagare.

 

§ 7 Priset skall överlämnas vid ceremoni i samband med Ölandsklubbens

vårmöte.

 

 

Senast uppdaterad 2012-08-25 kl. 10:48