Vårmöte 2012 och sommarmöte 2012 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Ken Larsson   
2012-03-08 kl. 21:28

Kallelse till Vårmöte

Tid: Torsdagen den 22 mars 2012, kl 18.00

Plats: Storkyrkans Församlingssal, Själagårdsgatan 13, Gamla Stan

och till Sommarmöte

Tid: Söndagen den 5 augusti 2012, kl 12.30

Plats: Capellagården, Vickleby (utanför huvudbyggnaden)

 

Föredragningslista Vårmötet

1  Mötet öppnas

2  Val av ordförande och sekreterare för mötet

3  Val av justeringsmän

4  Års- och förvaltningsberättelse för 2011

5  Revisionsberättelse

6  Frågan om ansvarsfrihet

8  Val av förslagskommitté för Ölandsklubbens Stora Pris

9  Inval av nya medlemmar

10 Förslag till val av hedersledamöter

11 Förslag till utskick via mail i stället för brev

12 Sommarträffen

13 Bidrag ur Ölandsfonden och Falks fond

14 Övriga frågor

15 Mötet avslutas

 

Mötet inleds med förhandlingar. Därefter vidtar utdelning av Ölandsklubbens Stora Pris 2011 till årets pristagare Per Crantz. Mötet avslutas som vanligt med kroppkaksmiddag.

Anmälan sker genom insättning av 150 kr/person på Ölandsklubbens plusgiro 1234-4. Inbetalningen ska vara klubben tillhanda senast fredagen den 16 mars. Vid betalning, ange namn och ”Vårmöte”.

OBS! Lokalen rymmer ett visst antal personer, vilket innebär att vi tyvärr kan tvingas begränsa antalet deltagare. Om du anmält dig, men av någon anledning får förhinder, anmäl detta snarast.  Endast de som betalat in avgiften kan räkna med att delta i kroppkaksmiddagen.

 

Sommarmötet blir söndagen den 5 augusti med samling kl 12.30. Medtag picknickkorg!

Anmälan görs genom inbetalning av 50 kr, enligt kontonummer ovan, senast den 15 juli. Vid betalning, ange namn och ”Sommarmöte”.

 

Årsredovisning 2011 i sammandrag finns under rubriken aktuellt,

 

Senast uppdaterad 2012-03-08 kl. 21:41